ons. jun 19th, 2024

OVK-besiktning

Varje enskild kommuns byggnadsnämnd är ansvarig för övervakningen att fastighetsägare sköter sin ventilation på ett sätt att människors hälsa inte riskeras påverkas negativt. Som ett verktyg hos denna myndighet finns obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Kommunen låter särskilt certifierade funktionskontrollanter sköta besiktningarna. Certifikatet har besiktningsmannen eller kvinnan erhållit via godkänt kunskapsprov hos något av företagen Kiwa, DNVG eller SP.

Vill du komma i kontakt med ett företag med certifierad OVK-personal nära dig (i ditt län)? Klicka på OVK-besiktning .

OVK – lagar och regler

Boverket ger ut detaljer i hur fastighetsägare ska sköta sina fastigheter, så kallade föreskrifter inom sitt bemyndigande. Boverket ger även ut allmänna råd när det inte räcker med den styrning som finns i lagar och förordningar.

Byggnadsnämnden – ansvariga i din kommun

Normalt har din kommun etablerat en OVK-handläggare som arbetar inom Stadsbyggnadskontoret eller under byggnadsnämnden. Efter genomförd OVK skickas protokollet till denna kontakt på kommunen.

Certifierade kontrollanter

Certifierade kontrollanter finns oftast på företag som arbetar med ventilation, som exempelvis VVS-företag eller teknikkonsultföretag. Vissa kommuner och större fastighetsbolag har även certifierad personal.