ons. jun 19th, 2024

Energioptimering

Energipriserna stiger och de kommer knappast att sjunka i framtiden. Genom att se över användningen och kanske byta energiform, har ni möjlighet att kapa era kostnader rejält. Genom energibesparing kan vi hjälpa er att spara energi och pengar. Vi börjar med en energiberäkning för att kartlägga er nuvarande energianvändning och energiform. Sedan presenterar vi förslag till förändringar, som vi naturligtvis kan hjälpa er att genomföra

Använd energin smartare

Mycket kan göras för att effektivisera användning i er befintliga energilösning, nedan några exempel:

Inreglering av värme- och ventilationssystemet.

Modernisering av reglerutrustningen i värmecentralen, så att värmeleveransen kan hållas optimal året runt.

Statistik för fastighetens totala energiförbrukning, kan stå som underlag för justeringar eller val av alternativ energiform.

Mätning av varmvattenförbrukning lägenhetsvis – detta ökar medvetenheten och viljan till smartare energianvändning.

Nya termostater till radiatorerna skapar jämnare temperatur.

Modernare kranar och duschmunstycken bidrar till minskad vattenförbrukning.

Byt till en effektivare energiform

Många fastigheter har i dag en omodern energilösning som medföra höga kostnader och stor miljöpåverkan. Att byta energilösning är en stor investering – men på sikt väldigt lönsam. Moderna energilösningar förbrukar nämligen väsentligt mindre energi. Nedan exempel på åtgärder som vi kan hjälpa er att genomföra: Byte från direktverkande elvärme till vattenburen värme med anslutning till fjärrvärme eller annan värmekälla.Installation av värmepump, antingen med ventilationsåtervinning, bergvärme eller sjövärme. Solvärme som kompletterande värmekälla.

Process för optimering

En bra metod för att optimera sin användning av energi är att inleda med en analys och genomgång av hur luftflödena ser ut och där värme tillförs och lämnar olika rum. Byggnadens dörrar, fönster och ventiler studeras för att se materialprestanda och status (ålder). Hushållselen mäts över en period. Därefter kan en besparingspotential beräknas och åtgärdsplan för effektivisering göras.