ons. jun 19th, 2024

Energideklaration

En energideklaration visar information om en fastighets energianvändning. Boverket har satt upp regler för genomförande och upprättande av obligatoriska energideklarationer.

Boverket – lagar och regler

Du kan vända dig till din kommun eller Boverket för att ta reda på mer fakta kring energideklarationer. De som köper ett nytt hus vill se energiprestanda och de som bygger eller säljer vill upprätta en deklaration.

Energideklarationens innehåll

Certifierade energiexperter

För utfärdande av en korrekt energideklaration krävs att arbetet görs av en certifierad energiexpert. Swedac är den myndighet som utfärdar certifikat till energiexperterna.